Press release from Companies

Publicerat: 2024-06-02 10:14:34

Zoomability Int AB: Unidaco har tecknat aktier i Zoomability för 8 MSEK

I enlighet med det avtal kring investering och samarbete som tecknades med Unidaco Ltd, och som redovisades 29 april i ett PM, har Unidaco den 31 maj skickat in fem teckningssedlar på totalt 8 MSEK. Det är på 4 MSEK, 2 MSEK, 1 MSEK och två på 0,5 MSEK. Anledningen till uppdelningen är att Unidaco ämnar överlåta delar av de tecknade aktierna till sina finansiärer för att inte komma över ett enskilt ägande på 30 %,

Med den tidigare redovisade teckningskursen på 0,80 kr per aktie, innebär det att 10 miljoner aktier kommer att emitteras när likviden betalats in av Unidaco och registrering skett hos Bolagsverket,

Det totala antalet aktie i Zoomability Int AB kommer då uppgå till 26 239 568 st och aktiekapitalet öka med 1 600 000 kr och överkursfonden erhålla 6 400 000 kr.

De 10 miljoner aktier som tecknats kommer totalt motsvara 38,1 % av ägandet i Zoomability efter det att de aktier som Actice Nordic AB tecknat och betalt, också är registrerade hos Bolagsverket. 

För mer information kontakta

Pehr-Johan Fager, VD
pj@zoomability.com
0709-203961

Läs mer hos Cision
Läs mer om Zoomability Int AB