Hem

Publicerat: 2019-05-09 16:46:05

Detta är en nyhet från nyhetsbyrån Direkt Disclaimer


Direkt om Vindico Group AB: NETTOOMSÄTTNINGEN SJÖNK 1 KV

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Säkerhetsbolaget Vindico redovisar ett nettoresultat för det första kvartalet 2019 på -1,1 miljoner kronor (-1,4).

Nettoomsättningen sjönk samtidigt till 3,0 miljoner kronor (3,5).

"Försäljningen under första kvartalet blev något mindre än jämförelseperioden, vilket naturligtvis inte var enligt plan. Framför allt nådde inte försäljningen inom affärsområdet kamerabevakning, som är vårt största affärsområde, förväntad nivå bland annat beroende på mindre orderingång från avtalskunder", skrev vd Carl Schneider i delårsrapporten och fortfor:

"Ej heller försäljningen inom affärsområdet DNA-märkning blev så stor som vi hade trott. Precis som tidigare kvartal så tar det lång tid för butikskedjorna att bestämma sig och man vill först göra utvärderingar. De kedjor som har testat har dock sett mycket goda resultat av vårt koncept Butiks-DNA, varför vi fortfarande ser mycket positivt på den framtida försäljningen av Butiks-DNA."

Vindico bedömer att efterfrågan på de säkerhetslösningar som koncernen har i sin produktportfölj förväntas öka under det kommande året. För närvarande prioriteras den befintliga verksamheten för att snarast uppnå lönsamhet inom denna.

"Trots en lägre försäljning än väntat och ett negativt resultat, med likviditetsproblem som följd, så är jag fortsatt optimistisk när det gäller framtiden för bolaget", skriver Carl Schneider avslutningsvis.

Vindicos aktie handlas på Spotlight Stock Market.          
        

Läs mer om Vindico Group AB