Hem

Publicerat: 2019-07-09 16:30:55

Detta är en nyhet från nyhetsbyrån Direkt Disclaimer


Direkt om Absolicon Solar Collector AB: FÖRETRÄDESEMISSIONEN KRAFTIGT ÖVERTECKNAD

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Solenergiföretaget Absolicons företrädesemission på 9,2 miljoner kronor tecknades till 1.273 procent, alltså mer än tolv gånger emissionsbeloppet.

Det framgår av ett pressmeddelande.

Eftersom även övertilldelningsoptionen på cirka 0,5 miljoner kronor övertecknades har huvudägaren Joakim Byström via bolag valt att avyttra aktier om cirka 0,5 miljoner kronor till samma teckningskurs som i nyemissionen. Aktierna fördelas i poster om lägst 40 aktier till nytillkommande tecknare i syfte att utöka antalet aktieägare, uppges det.

"Vi är överraskade över det enorma intresset. Det känns att aktiemarknaden börjar förstå den enorma potentialen som finns när industrier och fjärrvärmenät skall sluta elda fossila bränslen. Värme svarar i många industrier för 85 procent av energiförbrukningen, el är bara 15 procent", säger Absolicons vd, grundare och tillika huvudägare Joakim Byström.

Emissionskostnaderna uppgick till cirka 0,6 miljoner kronor, vilket innebär att bolaget tillförs en nettolikvid på cirka 9,1 miljoner kronor. Pengarna ska användas för att finansiera marknadssatsningar.

Under emissionsperioden kom ett ramavtal om en order från Sydafrika avseende Absolicons robotiserade produktionslina värd 40 miljoner kronor.

"Intresset för emissionen fick en väldig skjuts av beställningen från Sydafrika. Industrierna i Sydafrika har höga energikostnader och köparen Greenline Africa har redan kunder som Coca-Cola på gång", säger Joakim Byström.          
        

Läs mer om Absolicon Solar Collector AB