Hem

Publicerat: 2019-10-18 14:40:40

Detta är en nyhet från nyhetsbyrån Direkt Disclaimer


Direkt om Zenergy AB: ÖVERENS OM AVBRYTA RAMAVTAL MED K-FASTIGHETER

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Den nya styrelsen för Zenergy och K-Fastigheter har enats kring att avbryta samarbetet utefter det gällande ramavtalet. I stället har partnerna kommit överens om nytt avtal där K-Fastigheter under två år kan avropa byggnadsenheter från Zenergy.

Det framgår av ett pressmeddelande.

Zenergy meddelade i våras, via den förra styrelsen, att det inledde en analys över det fortsatta samarbetet med K-Fastigheter rörande ramavtalet som träffades den 17 juli 2017. Ramavtalet utgjorde en möjlig beställning om 750 lägenheter förutsatt att provprojektet Ödåkra genomfördes. Efter att ramavtalet tecknades i juli 2017, har Projekt Ödåkra försenats på grund av fördröjningar i bygglovsprocessen där komplett bygglov uteblev.

Zenergy och K-Fastigheter har därför träffat en överenskommelse där de häver ramavtalet samt reglerar samtliga utestående mellanhavanden hänförliga till ramavtalet. Genom överenskommelsen kommer de teckningsoptioner som K-Fastigheter erhöll genom ramavtalet, det vill säga teckningsoptioner 2017/2020 II (Serie A) och teckningsoptioner 2017/2020 III (Serie B), att makuleras. I övrigt medför överenskommelsen ingen resultatpåverkan för Zenergy, heter det.

"Förseningen av projekt Ödåkra och därefter Zenergys rekonstruktion har ofrånkomligt varit påfrestande för oss båda parter. Vi delar synsätt på framtida affärsutveckling och finner att den utvecklas bäst i en nystart. Vi gör detta i samförstånd och kommer titta på nya affärer tillsammans", skriver Jacob Karlsson, vd för K-fast Holding, och Johan Olofsson, vd för Zenergy, i ett gemensamt uttalande.          
        

Läs mer om Zenergy AB