Hem

Publicerat: 2019-10-22 09:05:13

Detta är en nyhet från nyhetsbyrån Direkt Disclaimer


Direkt om Idogen AB: SPÅR LIKVIDER RÄCKER TILL BÖRJAN 2021 MED HORIZON

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Forskningsbolaget Idogen bedömer att ytterligare belopp från EU-projektet Horizon kommer att utbetalas som gör att likvida medel räcker till början av 2021. EU projektet inom Horizon 2020 bedöms kunna slutföras.

Det framgår av uppgifter i rapporten för det tredje kvartalet.

Befintliga likvida medel räcker med nuvarande aktivitetsnivån till och med tredje kvartalet 2020.

Resultatet efter skatt låg på -6,6 miljoner kronor (-7,3) i det tredje kvartalet. Bolaget hade övriga rörelseintäkter om 0,9 miljoner kronor (0).

Kassaflödet från den löpande verksamheten var -8,3 miljoner kronor (-6,9) med likvida medel på 33,8 miljoner kronor (23,8) vid rapportperiodens utgång.          
        

Läs mer om Idogen AB