Hem

Publicerat: 2019-11-14 13:54:08

Detta är en nyhet från nyhetsbyrån Direkt Disclaimer


Direkt om Vindico Group AB: POSITIVT RESULTAT, FÖRETRÄDESEMISSION SANNOLIK

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Säkerhetskoncernen Vindico hade en nettoomsättning på 4,01 miljoner kronor (3,95) under tredje kvartalet och ebitda-resultatet blev positivt, 0,57 miljoner kronor (-0,40).

Det positiva resultatet berodde på en högre försäljning jämfört med tidigare kvartal i kombination med bättre marginaler och lägre kostnader, skriver Vindicos i delårsrapporten.

"Vi upplever att vi nu börjar närma oss en kostnadskostym som är på rätt nivå för verksamheten", säger tillförordnad vd, Carl Schneider i rapporten.

Han säger vidare att Vindico fortfarande har en ansträngd likviditet, vilket har lösts genom aktieägarlån och aktieägartillskott från bolagets största ägare, Jovitech Invest, som ägs av Carl Schneider.

"Vindico kommer att under kommande kvartal se över möjligheterna till kapitaltillskott, vilket med största sannolikhet innebär en företrädesemission", heter det.          
        

Läs mer om Vindico Group AB