Hem

Publicerat: 2019-12-03 14:55:12

Detta är en nyhet från nyhetsbyrån Direkt Disclaimer


Direkt om Acrinova AB: RIKTAD EMISSION T SVEDULF, KÖPER FASTIGHET HELSINGBORG

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Acrinova föreslår en riktad kontantemission till Svedulf Fastighets om totalt 2.500.000 aktier för 22:50 kronor per aktie, motsvarande en emissionslikvid om cirka 56 miljoner kronor. Det medför en utspädningseffekt om cirka 14,4 procent.

Det framgår av ett pressmeddelande.

Vidare har Acrinova ingått en avsiktsförklaring med JAH Fastighets om förvärv av en fastighet i Helsingborg för sammanlagt 37 miljoner kronor. Av köpeskillingen kommer cirka 15 miljoner kronor att finansieras i form av en riktad emission av 625.000 aktier i Acrinova till säljaren om 24 kronor per aktie. Det ger en utspädningseffekt om cirka 4 procent. Resterande 22 miljoner betalas kontant från dels Acrinovas egna kassa och dels genom banklån.          
        

Läs mer om Acrinova AB