Hem

Publicerat: 2020-01-07 09:20:06

Detta är en nyhet från nyhetsbyrån Direkt Disclaimer


Direkt om SealWacs AB: FÖRETRÄDESEMISSION CA 2,5 MLN KR

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Sealwacs ska genomföra en företrädesemission om cirka 2,5 miljoner kronor för att finansiera valideringen av "Sealwacs Sensor" och den inledande marknadsintroduktionen av systemet.

Det framgår av ett pressmeddelande.

För varje befintlig aktie erhålls en teckningsrätt. Två teckningsrätter berättigar till teckning av en ny aktie. Teckningskurs är 0:80 kronor.

Även allmänheten ges möjlighet att teckna aktier i nyemissionen.

Sealwacs har erhållit teckningsförbindelser om 0,15 miljoner kronor, vilket motsvarar cirka 6 procent av den totala emissionslikviden.

Sealwacs aktie är noterad på Spotlight Stockmarket.          
        

Läs mer om SealWacs AB