Hem

Publicerat: 2020-02-03 06:32:50

Detta är en nyhet från nyhetsbyrån Direkt Disclaimer


Direkt om Nanexa AB: FÖRETRÄDSEMISSION PÅ 45,5 MLN KR (OMS)

(Omsändning: skickades första gången på fredagskvällen)

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Spotlight-listade Nanexa genomför en företrädesemission. Bolaget kommer att vid full tilldelning tillföras cirka 45,5 miljoner kronor före emissionskostnader.

Det framgår av ett pressmeddelande.

Varje aktie berättigar till en uniträtt och tio uniträtter berättigar till teckning av en unit, som ger rätt till fyra aktier och två teckningsoptioner. Teckningskursen uppgår till 30 SEK per unit, vilket motsvarar motsvarande 7,50 kronor per aktie, en rabatt på cirka 30 procent mot fredagens stängningskurs.

Emissionen omfattar maximalt cirka 1,5 miljoner units och nettolikviden om 39,1 miljoner kronor bedöms som tillräcklig för att tillgodose bolagets rörelsekapitalbehov för den kommande tolvmånadersperioden.

Bolaget har erhållit teckningsförbindelser och emissionsgarantier om totalt cirka 42,2 miljoner kronor, cirka 93 procent av emissionen.

Teckningstiden löper under den 11 till 25 februari 2020.          
        

Läs mer om Nanexa AB