Hem

Publicerat: 2020-02-14 09:04:27

Detta är en nyhet från nyhetsbyrån Direkt Disclaimer


Direkt om Game Chest Group AB: RESULTATET -1,5 MLN KR 4 KV, SLOPAR ABONNENTMÅL

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Game Chest, som tillhandahåller digitala distributionstjänster för pc-spel, redovisar ett nettoresultat för det fjärde kvartalet 2019 på -1,5 miljoner kronor (-1,6).

Det framgår av bokslutsrapporten där bolaget även uppger att målet om 100.000 abonnenter år 2020 slopas.

Nettoomsättningen steg i kvartalet till 0,2 miljoner kronor (0,1), men sjönk jämfört med tredje kvartalet när omsättningen var 1,4 miljoner kronor.

"Som tidigare vd Jesper Nord nämnt i vår marknadskommunikation har integreringen och omstarten av Gamefiber-plattformen under Game Chest Groups ägo varit en utmanande process och därför tagit längre tid än vi initialt räknat med. Jag kan konstatera att intäktskontinuiteten inte varit tillfredsställande under det fjärde kvartalet. Arbetet med plattformen är därmed en pågående process som vi kommer fortsätta med under 2020, med målet att uppnå dess fulla intäktspotential", skriver Game Chests nya vd Robin Bäcklund i bokslutsrapporten.

"Efter nödvändiga justeringar har Gamefiber-plattformens intäktskontinuitet ökat sedan årsskiftet, men bolaget fokuserar fortsatt på att förbättra denna och även på att höja dess dagliga intäktsnivå", fortsätter Game Chest-chefen.

Koncernen har under januari 2020 uppnått intäkter om 350.000 kronor, uppger han.

Med anledning av att bolaget under det gångna året har förvärvat sig till en produktportfölj som för närvarande är mycket bredare än den föregående var, kommer Game Chest framtida fokus ligga på fler intäktsströmmar än enbart abonnenter, skriver Robin Bäcklund.

"Vi har ännu inte uppnått målet om 10.000 abonnenter och arbetar fortsatt hårt för att göra det. Det tidigare målet om 100.000 abonnenter 2020 är därmed inte längre aktuellt. Vårt primära mål för 2020 är att samtliga befintliga produkter och tjänster ska växa och därmed nå en bredare publik", skriver Robin Bäcklund som även uppger att bolaget håller ögonen öppna för nya förvärv.          
        

Läs mer om Game Chest Group AB