Hem

Publicerat: 2020-02-18 11:41:10

Detta är en nyhet från nyhetsbyrån Direkt Disclaimer


Direkt om PEN Concept Group AB: ÖRELSERESULTAT -3,6 MLN KR 4 KV (-9,8)

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Pen Concept, som levererar inredningar för mässmontrar, events, restauranger och showrooms, hade intäkter från rörelsen om 26,7 miljoner kronor under det fjärde kvartalet 2019 (36,7), exklusive avyttrade verksamheter från och med 1 maj 2019.

Rörelseresultat uppgick till -3,6 miljoner kronor (-9,8) exklusive avyttrade verksamheter.

Resultat per aktie uppgick efter utspädning till -0:16 kronor (-0:33).

För helåret 2019 uppgick kassaflödet till -4,1 miljoner kronor (2,1) och likvida medel vid periodens utgång var 0,7 miljoner kronor (4,8).          
        

Läs mer om PEN Concept Group AB