Hem

Publicerat: 2020-02-25 08:20:42

Detta är en nyhet från nyhetsbyrån Direkt Disclaimer


Direkt om Shortcut Media AB: OMSÄTTNINGEN STEG MEN ÖKAD FÖRLUST 4 KV

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Shortcut Media, som är verksamt inom bland annat reklam- och företagsfilmproduktion och vars aktie handlas på Spotlight, redovisar ett nettoresultat på -1,7 miljoner kronor (-0,7) för det fjärde kvartalet 2019.

Omsättningen steg till 18,4 miljoner kronor (17,1) i kvartalet.

Helårets kassaflöde från den löpande verksamheten var -0,4 miljoner kronor (3,0) medan de likvida medlen vid årets slut var 3,1 miljoner kronor (5,1).

"Om SMG taktar i linje med de finansiella målen ser vi att bolagets nettoskuld kommer att minska eller möjligen övergå i en nettokassa innevarande år. Det ökar vår finansiella flexibilitet för att genomföra strukturaffärer, ifall vi finner sunda och värdeskapande sådana. Skulle inte lämpliga strukturaffärer materialiseras inom fyra till sex kvartal kan det istället bli aktuellt med utdelning till aktieägarna", skriver bolagets vd Anders Brinck.          
        

Läs mer om Shortcut Media AB