Nyheter | Spotlight
Hem

Publicerat: 2018-11-21 12:10:32

Detta är en nyhet från nyhetsbyrån Finwire Disclaimer


Finwire om PEN Concept Group AB: Pen Concept ökar omsättning och minskar förlusten under tredje kvartalet

Butiksinredningsbolaget Pen Concept redovisar ökande omsättning under tredje kvartalet jämfört med samma period året innan. Bolaget rapporterar minskad förlust.

Omsättningen uppgick till 37,8 miljoner kronor (33,8), en ökning med 12 procent mot föregående år.

Rörelseresultatet blev -4,9 miljoner kronor (-5,6). Resultatet före skatt var -5,7 miljoner kronor (-6,7).

Resultatet efter skatt blev -4,7 miljoner kronor (-6,2). Resultat per aktie hamnade på -0,21 kronor (-0,27).

Likvida medel var på 1,5 miljoner kronor (0,4) vid slutet av perioden.

"Efter en försiktig start på året konstaterar jag, med glädje, att vi förmår stärka såväl bruttomarginal som täckningsbidrag under det tredje kvartalet, jämfört med samma period föregående år", skriver Magnus Hjorth som är nytillträdd vd.

Han konstaterar vidare att bolaget efter en tids aktivt arbete med strategiskt viktiga kunder och projekt står inför en betydande tillväxt. Försäljningen bedöms bli betydligt bättre under 2018 jämfört med föregående år.


Pen Concept, Mkr Q3-2018 Q3-2017 Förändring
Nettoomsättning 37,8 33,8 11,8%
Rörelseresultat -4,9 -5,6
Resultat före skatt -5,7 -6,7
Nettoresultat -4,7 -6,2
Resultat per aktie, kronor -0,21 -0,27

Läs mer om PEN Concept Group AB