Hem

Publicerat: 2020-04-21 12:08:52

Detta är en nyhet från nyhetsbyrån Direkt Disclaimer


Direkt om Ngage Group AB: AVBRYTER PÅKALLAD NOTERINGSPRÖVNING PÅ SPOTLIGHT

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Ngage Group, som tidigare hette Red Reserve Entertainment, kommer inte att fullfölja den noteringsprövning som aviserades av Spotlight Stock Market efter ett förvärv som föranledde att bolaget bedömdes genomgå en genomgripande förändring. Ngage-styrelsens ambition är i stället att aktiehandel ska kunna erbjudas på annan handelsplattform från och med den 1 juni 2020.

Det framgår av ett pressmeddelande.

Styrelsen anser att noteringsprövningen är mer omfattande än vad som motiveras av de förändringar som skett i bolaget genom förvärvet av danska Toto IT.

"Spotlight har även meddelat att en ytterligare noteringsprövning kommer att behövas om bolaget genomför förvärvet av Amgo Igaming. Därutöver medför prövningen kostnader som är väsentligt högre än vad bolaget kan bära och anser vara skäliga", heter det.

Styrelsen uppger att bolaget har påbörjat en granskningsprocess hos en ny handelsplattform.

"Exakta tidpunkter och övrig information om den nya noteringen kommer att samordnas med respektive marknadsplats och kommuniceras separat", skriver Ngage Group.          
        

Läs mer om Ngage Group AB