Hem

Publicerat: 2020-05-15 09:30:08

Detta är en nyhet från nyhetsbyrån Direkt Disclaimer


Direkt om Zenergy AB: FÖRLUSTEN MINSKADE NÅGOT 1 KV, LÅG CORONAPÅVERKAN

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Zenergy, som utvecklar, tillverkar och säljer moduler och byggelement, redovisar ett resultat efter skatt på -4,5 miljoner kronor för det första kvartalet 2020 (-5,4).

Coronapåverkan har hittills för 2020 varit låg för bolaget och Zenergy har ökat produktionskapaciteten sedan januari i år, skriver företaget i rapporten, och pekar dessutom på att en produktionsökning planeras.

"Hittills i år har vi tecknat nya avtal till ett sammanlagt värde om cirka 39 miljoner kronor plus de åtaganden som följde med från 2019, där i synnerhet leveransen till svenska staten (cirka 35 miljoner kronor) präglat vår produktion under hela det första kvartalet och tiden därefter", kommenterar vd Johan Olofsson.

De totala intäkterna steg till 2,7 miljoner kronor (0,7), varav nettoomsättningen exklusive hyresintäkter och övriga rörelseintäkter ökade till 1,7 miljoner kronor (0,0).

"Utmaningen är att branschen är trögrörlig i sina beslutsledtider jämfört med andra industribranscher. Därför är det viktigt att fortsätta att vara aktiv och utveckla en stark offertstock med god spridning som vi kan "a¨ta" ifra°n även på längre sikt", avslutar Johan Olofsson vd-ordet.          
        

Läs mer om Zenergy AB