Hem

Publicerat: 2019-11-19 12:59:19

Sensodetect: Påfylld kassa - laddar för lansering - Analyst Group

"SensoDetect har en patenterad teknik, vilken använder ljudkombinationer för att snabbt identifiera psykisk sjukdom. Tekniken heter BERA och Bolaget står i startgroparna för att lansera produkten, vilken har möjligheten att minska ledtiderna med upp till 90 % i psykiatrin enligt Bolaget. Marknadslanseringen förväntas ta fart under inledningen av 2020 och givet den lönsamma affärsmodellen, med BERA, kan SensoDetect potentiellt snabbt belönas av aktiemarknaden vid en lyckad marknadslansering. Baserat på gjord multipelvärdering härleds ett värde per aktie om 0,9 kr i ett Base scenario."

Länk till uppdragsanalys nedan.


Länk till analysen

Läs mer om SensoDetect AB