Hem

Publicerat: 2019-11-26 08:44:26

Detta är en nyhet från nyhetsbyrån Finwire Disclaimer


Finwire om Zoomability Int AB: Zoomability tappar intäkter och ökar förlusten i tredje kvartalet

Zoomability redovisar lägre intäkter och ökad förlust i tredje kvartalet 2019 jämfört med samma kvartal i fjol. Bolaget utvecklar och säljer det eldrivna terrängfordonet Zoom Uphill.

Nettoomsättningen sjönk med 52 procent till 1,3 miljoner kronor (2,7).

Rörelseresultatet blev -2,2 miljoner kronor (-0,5).

Resultatet före och efter skatt var -2,1 miljoner kronor (-0,6). Resultat per aktie hamnade på -1,02 kronor (-0,03).

"Vi har nu vänt den inbromsning i försäljningen som skedde under första halvåret innan vår listning på Spotlight Stock Market, och har faktiskt sålt lite mer än vår plan. Det är dock inte frågan om några stora volymer. Leveranserna har återupptagits till USA som aviserades skulle ske i förra kvartalsrapporten, och likaså till svenska kunder och i övriga Europa. Försäljning har även skett i Australien av några Zoomar", kommenterar vd Pehr-Johan Fager i delårsrapporten.

"Ser vi på resultatet så har det belastats med höga kostnader för inköp av komponenter som ska ingå i Zoomar vi nu börjat producera och som delvis ska säljas under fjärde kvartalet, men främst under första kvartalet 2020. Utökning av organisationen, ett nytt kontor och avskrivningar med 500 000 kronor för våra patent har också belastat resultatet i tredje kvartalet, liksom en del extra marknadsföringskostnader i samband med noteringen. Beroende på leveransförseningar har vårt dotterbolag i USA också bidragit med ett underskott. Tyvärr är vi kostnadsmässigt väldigt framtunga, vilket alltid är fallet då man skalar upp industriell verksamhet", fortsätter Pehr-Johan Fager.

"Mycket av det vi gör nu är att investera för framtiden, och vi ser optimistiskt på våra möjligheter då vi har en mycket konkurrenskraftig produkt på en marknad som är under stark tillväxt. Men tyvärr har vi i dagsläget inte möjlighet att gasa på som vi önskar beroende på ett begränsat rörelsekapital. Vi tar det därför i mindre steg med de resurser vi har. Det gäller att ha tålamod", tillägger Pehr-Johan Fager.


Zoomability, Mkr Q3-2019 Q3-2018 Förändring
Nettoomsättning 1,3 2,7 -51,9%
Rörelseresultat -2,2 -0,5
Resultat före skatt -2,1 -0,6
Nettoresultat -2,1 -0,6
Resultat per aktie, kronor -1,02 -0,03

Läs mer om Zoomability Int AB