Hem

Publicerat: 2020-08-21 14:57:04

Detta är en nyhet från nyhetsbyrån Finwire Disclaimer


Finwire om Zoomability Int AB: Zoomabilitys nya aktieägare har för avsikt att vara långsiktiga - vd

Zoomabilitys nya aktieägare som gick in i den riktade nyemissionen har för avsikt att vara långsiktiga. Det säger vd Pehr-Johan Fager i en kommentar till Finwire.

Under morgonen meddelades det att bolaget beslutat om riktad nyemission om 689 655 aktier till ett nätverk av sex professionella investerare, däribland Jörns Bullmarknad. Emissionskursen är satt till 7,25 kronor per aktie, vilket baseras på en volymviktad genomsnittskurs innan den 11 augusti.

Bolaget väljer att ge ut teckningsoptioner till samtliga nuvarande aktieägare i syfte att kompensera något för utspädning.

Pengarna som tas in från den riktade nyemissionen ska främst användas till att genomföra den expansionsplan som lagts ut.

Marknaden har mottagit beskedet om ny finansiering och de nya aktieägarna positivt. Aktiekursuppgången idag lyder närmare 20 procent, i ljuset av att aktien är upp nästan 300 procent de senaste tre månaderna.

"Att aktieägarna är långsiktiga finns det ingen skriftlig garanti på då de inte har någon "lock up", men via de diskussioner vi haft med dem så har det framgått att det är deras intention. Vi känner också till andra bolag där de investerat och agerat långsiktigt", förklarar Zoomabilitys vd.

Efteråt har bolaget kompletterat med namn på de nya investerarna, vilket stämts av med dem innan publicering. Det handlar om Örjan Berglund (Jörns Bullmarknad), Milad Mir Moradi, Ylber Rexepi, Oliver Aleksov, Milad Pournouri samt Mourad Maradona Lahdo.

"Vi kompletterade meddelandet med namnen därför att Spotlight ansåg att vi borde göra det. Att vi inte gjorde det i första läget berodde på att vi inte ansåg att vi måste göra det då vi kände till exempel på andra riktade emission på Spotlight där så var fallet. Givetvis rättade vi oss efter Spotlights begäran efter att fått okej från berörda personer", säger Fager.

Läs mer om Zoomability Int AB