Hem

Publicerat: 2020-08-25 09:28:40

Detta är en nyhet från nyhetsbyrån Finwire Disclaimer


Finwire om Zoomability Int AB: Zoomability ökar omsättning men minskar rörelseresultat under andra kvartalet

Zoomability redovisar ökande omsättning under andra kvartalet jämfört med samma period året innan. Bolaget rapporterar en ökad rörelseförlust.

Omsättningen steg till 1,3 miljoner kronor (0,8).

Rörelseresultatet blev -1,7 miljoner kronor (-1,5).

Resultatet före och efter skatt var -2,0 miljoner kronor (-1,5).

Resultat per aktie hamnade på -0,97 kronor (-1,18).

Likvida medel uppgick till 0,4 miljoner kronor (0,1).

"Andra kvartalet började i moll med de effekter coronaviruset hade på verksamheten. Det var främst nedstängningen i större delen av Europa som gjorde att mycket blev satta i någon form av vänteläge. På vår största marknad, det vill säga USA, var det också ganska lugnt under april, men har sedan dess fortsatt på den positiva trend vi hade i början av året", säger vd Pehr-Johan Fager i en kommentar.

Han fortsätter:

"När det gäller marknaden ser vi positivt på framtiden. Det gäller främst i USA där McCabe Outdoor Mobility driver ”Zoom-USA”. De har under hela sommaren jobbat på med att bygga upp ett återförsäljarnätverk, men vi har också skrivit avtal med E-handelsbolaget Living Spinal med huvudkontor i Wisconsin. Australien har också en positiv trend då vi ser en större efterfrågan än tidigare beroende på det domslut som gör att man kan få en Zoom Uphill som kostnadsfritt hjälpmedel efter en sedvanlig behovsprövning.

Europa är fortfarande lite i stiltje men nu efter Q2 ser vi ser att det börjar röra på sig igen och vi
levererade nyligen en Zoom till Italien. På hemmamarknaden och i Norge ser vi också ett ökat intresse".


Zoomability, Mkr Q2-2020 Q2-2019
Nettoomsättning 1,3 0,8
Rörelseresultat -1,7 -1,5
Resultat före skatt -2,0 -1,5
Nettoresultat -2,0 -1,5
Resultat per aktie, kronor -0,97 -1,18
Likvida medel 0,4 0,1

Läs mer om Zoomability Int AB