Hem

Publicerat: 2020-11-12 08:27:33

Detta är en nyhet från nyhetsbyrån Direkt Disclaimer


Direkt om Shortcut Media AB: NY TILLVÄXTPLAN, SKA HA DUBBLAT VERKSAMHET 2022

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Shortcut Media, som är verksamt inom bland annat reklam- och företagsfilmproduktion och vars aktie handlas på Spotlight, presenterar en tillväxtplan där verksamhetens storlek ska fördubblas till 2022.

"Det innebär att SMG (Shortcut Media Group) innan slutet av 2022 ska ha en omsättning som i årstakt överstiger 120 miljoner kronor", skriver bolagets vd Anders Brinck i rapporten för det tredje kvartalet.

Rörelsemarginalen på ebita-nivå ska vara 5-10 procent inom ramen för nuvarande målsättning och ebita-resultatet ska därmed i årstakt uppgå till 6-12 miljoner kronor 2022.

Vidare räknar bolaget med att en rad marknadssegment där SMG redan är starka, exempelvis inom Gaming och livesändningar, ser hög tillväxt framöver.

"Koncernen ska, utöver organisk tillväxt, även genomföra i snitt ungefär ett förvärv per år de kommande 2-3 åren. I skrivande stund för vi förhandlingar kring indikativa bud på möjliga förvärvsobjekt som tillsammans omsätter cirka 50 miljoner kronor", uppger Anders Brinck.

För det tredje kvartalet redovisar SMG ett resultat före skatt om -0,6 miljoner kronor (-1,6). Ebita-resultatet blev 0,1 miljoner kronor (-0,7).

Omsättningen sjönk med 22 procent till 10,6 miljoner kronor (13,5) i kvartalet.

Under årets tredje kvartal gick aktiviteten i verksamheten över från låg i juli till medelhög i september, heter det i rapporten.

"I verksamheten har vi fortsatt att se en ökande aktivitet in i fjärde kvartalet. Bland annat drivet av de tre nyligen vunna ramavtalen med Polisen, PTS samt ett globalt ledande teknikföretag. I flera segment växer vi nu snabbare än marknaden. Det ger oss en utmärkt plattform för fortsatt tillväxt under 2021 och därefter", skriver Anders Brinck.          
        

Läs mer om Shortcut Media AB