Hem

Publicerat: 2020-08-26 15:24:02

Detta är en nyhet från nyhetsbyrån Finwire Disclaimer


Finwire om Zoomability Int AB: Zoomability föreslår ett nyval till styrelsen på extra bolagstämma den 29 september

Aktieägarna i Zoomability kallas till extra bolagsstämma den 29 september i Stockholm.

Styrelse föreslår att bolagsordningen ändras, innebärande att antalet aktier ska vara lägst 2 miljoner och högst 8 miljoner aktier.

Styrelsen föreslår att stämman beslutar om en emission av 1,05 miljoner teckningsoptioner.
Teckningsoptionerna emitteras med företrädesrätt för bolagets aktieägare, där två aktier berättigar till en teckningsoption.

Vidare föreslår styrelsen att stämman beslutar om en emission av 1,24 miljoner teckningsoptioner. Teckningsoptionerna emitteras med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt. Rätt att teckna teckningsoptionerna tillkommer Örjan Berglund, Milad Mir Moradi, Ylber Rexepi, Oliver Aleksov, Milad Pournouri och Mourad Maradona Lahdo.

Styrelsen föreslår att Robert Orlog väljs till ny styrelseledamot.

Läs mer om Zoomability Int AB