Hem

Publicerat: 2020-11-24 09:26:55

Detta är en nyhet från nyhetsbyrån Finwire Disclaimer


Finwire om Zoomability Int AB: Zoomability minskar omsättning, diskussioner med flera potentiella distributörerer

Zoomability redovisar minskande omsättning under tredje kvartalet jämfört med samma period året innan. Rörelseförlusten minskade.

Omsättningen sjönk 7,7 procent till 1,2 miljoner kronor (1,3). Det förklaras delvis med att coronapandemin påverkar försäljningen men även att en faktura på 5 Zoomar i USA inte gick ut förrän i oktober.

Vd:n Pehr-Johan Fager uppger att det förs diskussioner med flera potentiella distributörer gällande Danmark, Finland och även i Storbritannien.

Rörelseresultatet blev -0,7 miljoner kronor (-2,2). Det attribueras bland annat till justeringar av råvarukostnader.

Resultatet före och efter skatt var -0,9 miljoner kronor (-2,1).

Resultat per aktie hamnade på -0,41 kronor (-1,02).

Likvida medel uppgick till 3,8 miljoner kronor (2,8).

"Trots den stigande oron för covid-19 de senaste veckorna på flera av de marknader vi finns representerade ser vi med tillförsikt an (sic) slutet av året med påfylld kassa. Kurvorna lutar uppåt hela tiden och vår starka tro är att de kommer göra så kommande år – brantare och brantare", skriver Pehr-Johan Fager.


Zoomability, Mkr Q3-2020 Q3-2019 Förändring
Nettoomsättning 1,2 1,3 -7,7%
Rörelseresultat -0,7 -2,2
Resultat före skatt -0,9 -2,1
Nettoresultat -0,9 -2,1
Resultat per aktie, kronor -0,41 -1,02
Likvida medel 3,8 2,8 35,7%

Läs mer om Zoomability Int AB