Publicerat: 2020-12-08 12:23:23

Sensodetect: Bättre odds – men hög risk - Mangold

Medicinteknikbolaget Sensodetect har efter sin tidigare marknadslansering valt att vända tillbaka till ritbordet för att staka ut en mer hållbar väg framåt. Bolaget är på god väg och står nu starkare som bolag. Ett nytt ledningsteam har kommit på plats, en plan för global lansering, samt en mer underbyggd affärsplan där distributörer ska knytas till bolaget finns på plats. Sensodetect ska lansera Bera-systemet globalt vilket ska användas för att enklare diagnostisera psykisk ohälsa. I ett första steg har bolaget valt att rikta in sig på ADHD.

Intäkter inom räckhåll
Mangold har valt att genomföra en analys med olika försäljningsscenarion för Bera-systemet. En lansering inleds 2021 och våra prognoser sträcker sig över en femårsperiod. I ett basscenario räknar Mangold med att Sensodetect under 2021 når intäkter om 7 miljoner kronor för att sedan öka till 95 miljoner kronor 2025. Bolaget väntas gå med vinst under 2022.

Riskjusterad DCF-modell visar uppsida
För att få fram ett motiverat värde på bolaget har vi valt att använda oss av en riskjusterad DCF-modell. Mangold anser att risken i bolaget är hög men samtidigt ser vi stor uppsida i aktien om bolaget lyckas med sin lansering. Aktien bör kunna ta fart när det blir tydligt att intäkter är på väg in. I ett basecase ser Mangold att det motiverade värdet i aktien uppgår till 1,50 kronor.


Länk till analysen

Läs mer om SensoDetect AB