Hem

Publicerat: 2021-02-04 06:45:32

Detta är en nyhet från nyhetsbyrån Direkt Disclaimer


Direkt om Lovisagruvan AB: GRUVRESULTAT -0,4 MLN KR 4 KV, UTDELNING 1 KR/A

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Lovisagruvans intäkter från malmleveranserna under fjärde kvartalet 2020 uppgick till 6,2 miljoner kronor (11,0).

Det framgår av delårsrapporten. Alla siffror i denna text avser moderbolaget.

Gruvresultatet, rörelseresultatet av själva gruvproduktionen före avskrivningar, blev -0,4 miljoner kronor (0,9), och en gruvmarginal efter avskrivningar på -28 procent (-7).

Rörelseresultatet efter avskrivningar uppgick till -2,3 miljoner kronor (0,8) en rörelsemarginal på -37 procent (-8).

Resultat per aktie uppgick till -0:55 krona (-0:23).

Styrelsen föreslår en utdelning om 1:00 krona (1:00) per aktie.

Likvida medel vid årsskiftet uppgick till 5,5 miljoner kronor (5,8) och de räntebärande lånen till 1,3 miljoner kronor (2,5).          
        

Läs mer om Lovisagruvan AB