Hem

Publicerat: 2021-02-12 06:42:02

Detta är en nyhet från nyhetsbyrån Direkt Disclaimer


Direkt om Prebona AB: GENOMFÖRT RIKTAD EMISSION, TILLFÖRS 16 MLN KR (OMS)

(Omsändning: skickades första gången på torsdagskvällen)

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Prebona har genomfört en riktad nyemission som före emissionskostnader tillför bolaget 16 miljoner kronor. Emissionen riktades till "institutionella och andra investerare".

Det framgår av ett pressmeddelande.

Teckningskursen om 6:00 kronor per aktie motsvarar en rabatt om cirka 9,2 procent från torsdagens stängningskurs.

Emissionen medför en utspädningseffekt för existerande aktieägare om cirka 10,6 procent.

Skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att på ett tids- och kostnadseffektivt sätt genomföra en kapitalanskaffning, heter det.

"Nu har vi resurser för att accelerera våra försäljningsaktiviteter och att ytterligare skala upp bolagets marknadsetablering", kommenterar vd Patrik Bernstein i pressmeddelandet.          
        

Läs mer om Prebona AB