Hem

Publicerat: 2021-02-18 09:13:33

Detta är en nyhet från nyhetsbyrån Direkt Disclaimer


Direkt om Everysport Media Group AB: OMSÄTTNING ÖKADE NGT 4 KV, FOKUS PÅ BL A B2C

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Sportmediabolaget Everysport Medias nettoomsättning steg till 23,7 miljoner kronor under det fjärde kvartalet 2020 (22,6), medan ebitda-resultatet minskade till 2,7 miljoner kronor (3,3).

Det framgår av bokslutskommunikén.

Ingen utdelning föreslås för 2020.

Pandemin har påverkat bolaget sedan mars och det är svårt att överblicka hur den kommer att utvecklas de kommande månaderna. Koncernen har dock återhämtat sig från den mest turbulenta perioden under våren, och under hösten har de flesta professionella ligor kunnat arrangeras under säkra former vilket är positivt för bolaget.

Under 2021 kommer Everysport Media att fortsätta investera i befintliga och nya produkter, utöka satsning på B2C-segmentet samt fokusera på att stärka positionen både i Sverige och internationellt.

"Med hänsyn till den osäkerhet som ännu råder i samhället och hur det eventuellt kan påverka när större sportevenemang kan arrangeras i många länder, väljer vi att inte ge någon prognos för helåret 2021", skriver bolaget.          
        

Läs mer om Everysport Media Group AB