Hem

Publicerat: 2021-05-18 16:38:12

Zoomability: Kommenter på Q1-rapporten - Analyst Group

Zoomability Int AB publicerade idag den 18 maj 2021 sin delårsrapport för första kvartalet 2021.

- Omsättningen uppgick till 1,2 MSEK
- Stark orderbok – Leverans förväntas ske delvis i slutet av Q2 men primärt under Q3
- VD ordet andas optimism

VD-ordet andas optimism, där bolaget dels talar om de framsteg som nåtts under kvartalet med nya kontrakterade distributörer och avtalet med Region Kalmar, dels att man ser effekter av de lättnader på coronarestriktioner som gradvis börjats genomföras i en del länder. Vi läser även att diskussionerna avseende JV i Kina har intensifierats, där bolaget räknar med ett Letter Of Intent under sommaren, vilket vi ser positivt på eftersom det innebär att Zoomability kan börja producera och marknadsföra Zoomen på den kinesiska marknaden, som bedöms omfattande och innebära stor försäljningspotential. Utvecklingen av Zoom Stick löper på enligt plan, och eftersom utvecklingsarbetet är outsourcat till bolagets distributör Handitec i Finland innebär produktutvecklingen inga direkta investeringar för Zoomability. Med Zoom Stick kan Zoomability nå ut till en bredare kundbas, och kan adressera de personer som inte har tillräcklig överkroppsfunktion för att kunna manövrera en Zoom Uphill.

Vi är av uppfattningen av merparten av försäljningen kommer att tillfalla Zoomability under H2-21 i takt med att samhällen i en större utsträckning öppnas upp samt att bolaget får in kapitaltillskottet under Q3-21 som möjliggör expansion – våra prognoser är därför fortsatt intakta.


Länk till analysen

Läs mer om Zoomability Int AB