Hem

Publicerat: 2021-05-19 10:48:10

Zoomability: Aktieanalys och intervju med VDn - Analyst Group

Zoomability har under år 2020 visat att Bolaget är motståndskraftiga även under mer utmanande tider, vilket enligt Analyst Group är ett kvitto på den höga efterfrågan som finns för Bolagets eldrivna rullstol Zoom Uphill. Med stärkt distributionsnätverk, medicinteknisk registrering av Zoomen samt, av Analyst Group, förväntat kapitaltillskott under Q3-21 från utestående teckningsoptioner, estimerar vi en stark tillväxt framöver. Zoomability har värderats utifrån 2022 års estimerade försäljning om 11,2 MSEK, och med tillämpad P/S-multipel, härleds ett nuvärde per aktie om 21,9 kr i ett Base scenario. Hänsyn har tagits till förväntad tillkommande likvid i samband med TO1 under augusti 2021 och tillika utspädningseffekt.

Länk till analysen

Läs mer om Zoomability Int AB