Hem

Publicerat: 2021-02-26 13:36:09

Detta är en nyhet från nyhetsbyrån Direkt Disclaimer


Direkt om ECOMB AB: LÄGRE OMSÄTTNING OCH FÖRSÄMRAT RESULTAT 4 KV

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Miljöteknikbolaget Ecomb redovisar en omsättning på 0,2 miljoner kronor för det fjärde kvartalet 2020 (1,3). Nettoresultatet sjönk till -0,6 miljoner kronor (0,2).

"Resultatet för helåret 2020 landade på -1,2 miljoner kronor, en resultatförsämring jämfört med föregående år och något som har sina förklaringar. Den preliminärt planerade nyemissionen under våren 2020 fick ställas in på grund av det allmänna osäkra marknadsläget då corona-pandemin satte världen i ett järngrepp", skriver vd Ulf Hagström i rapporten, och fortsätter:

"Nyemissionen kunde istället genomföras under vintern och sen dess är vi verkligen på banan igen."          
        

Läs mer om ECOMB AB