Hem

Publicerat: 2021-04-16 08:20:53

Detta är en nyhet från nyhetsbyrån Direkt Disclaimer


Direkt om Medfield Diagnostics AB: OMSÄTTNINGEN VAR 1,7 MLN KR 1 KV (1,6)

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Spotlightlistade Medfield, som utvecklar diagnosinstrument till sjukvården, redovisar en omsättning på 1,7 miljoner kronor för det första kvartalet 2021 (1,6).

Det framgår av kvartalsrapporten.

Resultatet efter finansiella poster var -2,0 miljoner kronor (-2,1).

Kassaflödet från den löpande verksamheten och investeringsverksamheten uppgick till -3,6 miljoner kronor (-6,4).

I en genomgång av bolagets studier skriver Medfield att studien VGR01 på Sahlgrenska Universitetssjukhuset under delar av perioden var pausad på grund av pandemin. Planen är att den ska vara i gång igen så snart belastningen på IVA tillåter. I Norge fortsatte MODS-studien, dock med reducerad kapacitet på sjukhusen i Stavanger och Bergen. I den brittiska traumastudien Mint pågår planering av de första patienterna. Pandemin har dock inneburit att studiestarten fördröjts.

I Australien fortsatte Hunter Medical Research Institute sin strokestudie och har inkluderat patienter enligt plan.

Den svenska studien MF05 med friska frivilliga personer är pausad och återupptas när Medfield är välkomna att besöka de platser där mätningarna ska genomföras, skriver bolaget. Målet är att få in cirka 1.000 mätningar och hittills är drygt 800 gjorda. Bolaget räknar med att återuppta mätningarna i maj.

I Helsingborg planeras de första patienterna i traumastudien MBI01.          
        

Läs mer om Medfield Diagnostics AB