Hem

Publicerat: 2022-02-23 15:37:32

Syncro Group: Synergier i sikte - Analyst Group

Syncro Group (alt. ”Koncernen”) avslutade 2021 starkt och idag uppgår Koncernens nettoomsättning Pro-forma till 177 MSEK, att jämföra med 45 MSEK i rapporterad försäljning år 2020. Under de senaste tolv månaderna har Syncro Group gjort ett antal förvärv och idag består bolagsgruppen av dotterbolag som kan dra nytta av korssynergier sinsemellan. Under 2022 räknar vi med att huvudfokuset kommer vara att konsolidera de verksamheter som har knutits till Syncro Group, och att merparten av arbetet kommer vara inriktat mot att realisera nämnda synergier så att lönsamheten kan stiga för Koncernen som helhet. Fler förvärv är inte omöjligt, samtidigt som vi inte räknar med det i våra finansiella modeller för 2022. Vi upprepar vår positiva syn på Syncro Group där vi ser ett motiverat värde per aktie om 2,2 kr på 2022 års prognos i ett Base scenario.

Länk till analysen

Läs mer om Syncro Group AB