Hem

Publicerat: 2022-05-10 16:59:40

Detta är en nyhet från nyhetsbyrån Finwire Disclaimer


Finwire om SHT Smart High-Tech AB: SHT:s rörelseförlust ökade under första kvartalet

Teknikbolaget SHT Smart High-Tech redovisar en viss ökning i omsättningen under första kvartalet jämfört med samma period året innan. Rörelseförlusten ökade samtidigt.

Omsättningen steg till 1,0 miljoner kronor (0,9). Omsättningsökningen är en följd av ökad leverans till Incavo grafenförstärkta pads i storleken 50 x 50 mm.

Rörelseresultatet blev -5,1 miljoner kronor (-0,3).

Resultatet efter skatt blev -5,0 miljoner kronor (-0,2). Resultat per aktie hamnade på -0,37 kronor (-0,02).

Kassaflödet från löpande verksamhet uppgick till -2,5 miljoner kronor (-0,8).

Likvida medel uppgick till 38,9 miljoner kronor (6,5).

Bolaget är i en spännande period där många projekt ligger i en fas som är nära kommersialisering, skriver bolaget i framtidsutsikterna.


SHT, Mkr Q1-2022 Q1-2021
Nettoomsättning 1,0 0,9
Rörelseresultat -5,1 -0,3
Nettoresultat -5,0 -0,2
Resultat per aktie, kronor -0,37 -0,02
Kassaflöde från löpande verksamhet -2,5 -0,8
Likvida medel 38,9 6,5

Läs mer om SHT Smart High-Tech AB