Hem

Publicerat: 2022-06-02 10:39:20

Syncro Group: Ska fortsätta vinna marknadsandelar - Analyst Group

Syncro Group (alt. ”Koncernen”) presenterade nyligen sin Q1-rapport där omsättningen ökade med totalt 276 %, varav 80 % organiskt. Fokus under årets resterande månader kommer vara att fortsätta växa verksamheten, fortsätta ta marknadsandelar och arbeta för att öka lönsamheten. Detta ska uppnås dels organiskt, dels att ytterligare förvärv kan komma att genomföras under året. Trots en turbulent omvärld anser vi att Syncro Group fortsätter ta steg framåt, och utifrån gjorda estimat samt tillämpade värderingsantaganden i denna analysuppdatering härleder vi ett värde per aktie om 1,7 kr på 2022 års prognos.

Länk till analysen

Läs mer om Syncro Group AB