Hem

Publicerat: 2022-08-19 09:44:38

Detta är en nyhet från nyhetsbyrån Finwire Disclaimer


Finwire om HODL SPAC Europe AB: Hodl Spac Europe har träffat flera bolag av god kvalitet under Q2

Årets andra kvartal blev utmanande för världens kapitalmarknader, inte minst för tekniksektorn och kryptovalutor.

En ökad geopolitisk oro som lett till stigande energi- och råvarupriser samt flaskhalsar i försörjningskedjorna fortsätter sätta press på världens ekonomier. Detta påverkar vinstförväntningarna hos bolagen och skapar osäkerhet hos investerare vilket lett till en volatil aktiemarknad, menar Hodl Spacs vd Vahid Toosi.

Under kvartalet har bolagets vd fått flertalet frågor angående hur förutsättningarna för kryptovalutor ser ut efter den kraftiga nedgången för tillgångsslaget. Även om bolagets fokus inte ligger på krypto, utan istället på affärsmodeller som använder blockchain menar vd:n att nedgången i kryptovalutor kan komma att påverka marknadens syn även på blockchain.

"Arbetet med att hitta intressanta bolag fortga°r och vi har under kvartalet tra¨ffat ett antal bolag av god kvalitet och med bra tillva¨xt. Mot bakgrund av ra°dande marknadsfo¨rha°llanden vill jag understryka att vi alltid har la°ngsiktigt va¨rdeskapande fo¨r aktiea¨garna som ho¨gsta prioritet, vilket ocksa° a¨r en anledning till att vi redan vid notering sa att vi kan komma att avvika fra°n kriterier i investerings-riktlinjerna. Det inneba¨r exempelvis att a¨ven om va°rt fokus fortsatt a¨r mot blockchain kan vi kan komma att fo¨resla° sta¨mman fo¨rva¨rv av ett bolag som a¨r i en annan bransch, fo¨rutsatt att det bedo¨ms mer va¨rdeskapande", skriver Vahid Toosi, vd för Hodl Spac Europe.

Resultatet efter skatt i andra kvartalet blev -0,1 miljoner kronor för bolaget.

Resultat per aktie hamnade på -0,02 kronor.

Likvida medel uppgick till 29,2 miljoner kronor.


Hodl Spac Europe, Mkr Q2-2022
Nettoresultat -0,1
Resultat per aktie, kronor -0,02
Likvida medel 29,2

Läs mer om HODL SPAC Europe AB