Publicerat: 2022-08-22 12:36:33

Detta är en nyhet från nyhetsbyrån Finwire Disclaimer


Finwire om Latvian Forest Company AB: Latvian Forest ökar omsättning och rörelseresultat i andra kvartalet

Skogsbolaget Latvian Forest redovisar ökande omsättning och rörelseresultat i andra kvartalet 2022 jämfört med motsvarande kvartal i fjol.

Nettoomsättningen steg 450 procent till 1,1 miljoner euro (0,2).

Rörelseresultatet blev 1,3 miljoner euro (0,0), med en rörelsemarginal på 118,2 procent.

Här ingår reavinster på fastighetsförsäljningar med 0,4 miljoner euro (0,0).

Det operativa, justerade rörelseresultatet, blev 0,8 miljoner euro (0,0), med en justerad rörelsemarginal på 72,7 procent.

Resultatet före skatt var 1,0 miljoner euro (0,9). Här ingår värdeförändringar på skog med 0,3 miljoner euro (1,0).

Resultatet efter skatt blev 1,0 miljoner euro (0,9), en ökning med 11,1 procent mot föregående år.

Fastighetsinnehaven uppgår till 7 194 (5 742) hektar.

Virkesvolymen uppskattas till 1 067 000 (697 000) kubikmeter. Bolagsledningen avser att kunna avverka 465 000 kubikmeter inom 10 år.

Bolagets virkesbestånd har växt med 35 procent jämfört med förra året.

Bolaget har förvärvat 180 hektar med ett virkesförråd motsvarande 25 000 kubikmeter under det andra kvartalet. Bolaget har genomfört försäljning av 424 hektar av jordbruks och annan mark för totalt 1,4 miljoner euro TEUR under det andra kvartalet.

"Under det första halvåret har marknaden demonstrerat rekordpriser för sågade trävaror och massaved. Dessutom bidrar den prognosticerade bristen på naturgas till prisuppgång på skogsvaror. Den globala virkesmarknaden har visat stadig nedgång under det första halvåret", skriver bolaget i delårsrapporten.


Latvian Forest, MEUR Q2-2022 Q2-2021 Förändring
Nettoomsättning 1,1 0,2 450,0%
Rörelseresultat 1,3 0,0
Rörelsemarginal 118,2%
Rörelseresultat, justerat 0,8 0,0
Rörelsemarginal, justerad 72,7%
Resultat före skatt 1,0 0,9 11,1%
Nettoresultat 1,0 0,9 11,1%

Läs mer om Latvian Forest Company AB