Publicerat: 2022-08-30 09:45:47

Bodyflight Q2’22: Uppdaterad analys - Kalqyl

Sammantaget innehöll rapporten inga överraskningar. Återhämtningen från pandemin fortsatte och bolaget bibehöll sin goda kostnadskontroll. Summerat första halvåret ökade nettoomsättningen med 15,2 procent y/y. Även rörelsemarginalen ökade med sju procentenheter från 0 till 7 procent, vilket innebär att Bodyflight redovisade sitt bästa rörelseresultat sedan noteringen.

Bodyflight går nu in i en säsongsmässigt starkare period av året och vi ser att återhämtningen kommer fortsätta. Det finns däremot en viss osäkerhet kring det försämrade konjunkturläget och i vilken omfattning det kan påverka efterfrågan på bolagets tjänster. Vi har genomfört justeringar i våra estimat med bakgrund av något lägre tillväxtförväntningar och ökade kostnader, men vi vidhåller vår positiva syn på bolaget och aktien.


Länk till analysen

Läs mer om Bodyflight