Hem

Publicerat: 2022-09-08 10:41:39

Syncro Group: Måste fortsätta navigera smart - Analyst Group

Syncro Group (alt. ”Koncernen”) presenterade nyligen sin Q2-rapport där nettoomsättningen steg med 137 %. Tillväxten är således fortsatt hög, samtidigt som Koncernen måste närma sig en högre lönsamhet i rörelsen. Under kommande kvartal är det därför av stor vikt att synergier från tidigare genomförda förvärv kan börja utvinnas på en högre nivå. Parallellt med detta måste Syncro Group, likt många andra, tackla det rådande marknadsläget och den just nu turbulenta omvärlden. Utifrån gjorda estimat samt tillämpade värderingsantaganden i denna analysuppdatering härleder vi ett värde per aktie om 1,5 kr (1,7) på 2022 års prognos i ett Base scenario.

Länk till analysen

Läs mer om Syncro Group AB