Hem

Publicerat: 2022-09-16 07:05:26

Detta är en nyhet från nyhetsbyrån Finwire Disclaimer


Finwire om My Beat AB: My Beat gjorde en rörelseförlust på 2,5 miljoner kronor under Q1

Mobiloperatören My Beat redovisar minskande omsättning och en betydligt högre rörelseförlust under första kvartalet jämfört med samma period året innan.

Omsättningen sjönk till 1,8 miljoner kronor (2,1).

Rörelseresultatet blev -2,5 miljoner kronor (-0,4).

Resultatet efter skatt blev -2,5 miljoner kronor (-0,4).

Kassaflödet från löpande verksamhet uppgick till -8,5 miljoner kronor (6,3).

Bolaget noterades på Spotlight under kvartalet och i samband med detta fick bolaget in cirka 11,6 miljoner kronor.

Vidare har bolaget startat marknadsföring i liten skala med planen att öka detta successivt månad för månad, uppger vd Fredrik Horn-Berlin i rapporten.

My Beat bedömer fortsatt att det kan nå lönsamhet under räkenskapsåret 2023/24, enligt Fredrik Horn-Berlin.


My Beat, Mkr Q1-2022/2023 Q1-2021/2022 Förändring
Nettoomsättning 1,8 2,1 -14,3%
Rörelseresultat -2,5 -0,4
Nettoresultat -2,5 -0,4
Kassaflöde från löpande verksamhet -8,5 6,3

Läs mer om My Beat AB