Hem

Publicerat: 2022-10-18 15:54:17

Detta är en nyhet från nyhetsbyrån Finwire Disclaimer


Finwire om My Beat AB: My Beat kallar till extra stämma för att besluta om emissionsbemyndigande

Aktieägarna i mobiloperatören My Beat kallas till extra bolagsstämma fredagen den 4 november i Kopparberg.

Styrelsen vill ha bemyndigande från stämman att besluta om nyemission av aktier, konvertibler och teckningsoptioner, inom ramarna för bolagsordningens antal aktier.

Läs mer om My Beat AB