Publicerat: 2022-10-28 08:19:45

Detta är en nyhet från nyhetsbyrån Finwire Disclaimer


Finwire om Medfield Diagnostics AB: Medfield Diagnostics redovisar små förändringar under tredje kvartalet

Strokespecialisten Medfield Diagnostics redovisar som planerat ingen omsättning under tredje kvartalet. Rörelseförlusten ökade.

Rörelseresultatet blev -1,7 miljoner kronor (-1,6).

Resultatet före och efter skatt var också -1,7 miljoner kronor (-1,6).

Likvida medel uppgick till 15,3 miljoner kronor (13,9).


Medfield Diagnostics, Mkr Q3-2022 Q3-2021 Förändring
Nettoomsättning 0 0
Rörelseresultat -1,7 -1,6
Resultat före skatt -1,7 -1,6
Nettoresultat -1,7 -1,6
Likvida medel 15,3 13,9 10,1%

Läs mer om Medfield Diagnostics AB