Hem

Publicerat: 2022-11-02 06:43:19

Detta är en nyhet från nyhetsbyrån Finwire Disclaimer


Finwire om Zoomability Int AB: Zoomability vill ta in 12,7 miljoner i nyemission - samt ägarspridning med Dividend Sweden

Elfordonsbolaget Zoomability ska genomföra en företrädesemission av units på cirka 12,7 miljoner kronor före emissionskostnader, enligt ett pressmeddelande.

Emissionen av units består av aktier och teckningsoptioner av serie TO2 och TO3.

Villkoren i emissionen är sådana att varje innehavd aktie berättigar till en uniträtt. Fyra uniträtter ger rätt att teckna en ny unit bestående av fem nyemitterade aktier, samt fem teckningsoptioner av vardera optionsserie (TO2 och TO3). Teckningskursen per unit är 10 kronor, motsvarande 2 kronor per aktie.

Teckningsperioden löper från och med 7 december fram till och med den 21 december.

Emissionen är enligt Zoomability säkerställd till 43 procent.

Zoomability avser att använda emissionslikviden som rörelsekapital för löpande verksamhet, bygga upp sitt nätverk av återförsäljare samt service och support för att kunna påskynda tillväxten i USA. Därutöver har bolaget planer på att rekrytera ytterligare säljpersonal och genomföra marknadsaktiviteter.

"De pengar vi nu tar in kommer därför främst att användas till sälj och marknadsföring. Vi vet vi att vår terränggående elrullstol, Zoom Uphill, är mycket konkurrenskraftig på en stor och expanderande mångmiljardmarknad. Fokus kommer läggas på USA, där vi redan har ett dotterbolag, men kommer nu satsa betydligt mer än senaste åren", kommenterar vd Pehr-Johan Fager.

Efter det att företrädesemissionen är genomförd kommer Zoomability genomföra en riktad emission inför en ägarspridning med Dividend Sweden. Den riktade emissionen kommer att uppgå till 2,5 miljoner kronor till en kurs om 2,5 kronor vilket erläggs genom kvittning.

"Zoomability har en beprövad produkt, en stark patentportfölj och finns redan idag på flera stora marknader. Med nyligen genomförda omfattande investeringar i produktionen så tror vi att Zoomability är redo att ta nästa steg för att öka försäljningen och lönsamheten. Genom att ägarsprida aktier hjälper vi bolaget att nå ut och ger samtidigt våra aktieägare möjligheten att bli delägare i ett mycket intressant bolag", säger Bo Lindén, vd för Dividend Sweden.

Utspädningen från företrädesemissionen uppgår till cirka 55,6 procent förutsatt den blir fullt genomförd, samt ytterligare med cirka 21,74 procent om alla TO2-utnyttjas, och ytterligare 17,86 procent om alla TO3-utnyttjas. Utspädningen från emissionen till Dividend Sweden är på cirka 8,75 procent.

Läs mer om Zoomability Int AB