Hem

Publicerat: 2022-11-02 10:49:41

Detta är en nyhet från nyhetsbyrån Finwire Disclaimer


Finwire om Zoomability Int AB: Zoomability kallar till extra stämma för att besluta om nyemission

Aktieägarna i elfordonsbolaget Zoomability kallas till extra bolagsstämma den 1 december. Stämman genomförs genom Zoom-videomöte.

Styrelsen föreslår att stämman godkänner den föreslagna nyemissionen med företrädesrätt för aktieägarna. Bolaget kommer vid fullteckning att tillföras 12,7 miljoner kronor före emissionskostnader.

Styrelsen vill även ha bemyndigande från stämman att besluta om nyemission av ytterligare aktier och teckningsoptioner, inom ramarna för bolagsordningens antal aktier.

Bolagsordningen föreslås ändras, innebärande att antalet aktier ska vara lägst 5,08 miljoner och högst 20,32 miljoner aktier.

Läs mer om Zoomability Int AB