Hem

Publicerat: 2022-11-11 08:27:19

Detta är en nyhet från nyhetsbyrån Finwire Disclaimer


Finwire om SensoDetect AB: Små resultatförändringar för Sensodetect - utvärderar olika finansieringsmöjligheter

Medicinteknikbolaget Sensodetect redovisar en blygsam omsättning och ökad rörelseförlust under det tredje kvartalet jämfört med året innan.

Omsättningen uppgick till 5 000 kronor (0).

Rörelseresultatet, samt både resultatet före och efter skatt blev -1,8 miljoner kronor (-1,3).

Kassaflödet från löpande verksamhet uppgick till -1,0 miljoner kronor (-1,9).

Likvida medel uppgick till 0,3 miljoner kronor (2,5).

"Kostnaderna kom in något högre än förväntat i tredje kvartalet. Arbetet med att sänka kostnadsnivån i bolaget är klar och bolaget har nu en låg burnrate. Bolaget arbetar aktivt med att säkerställa verksamhetens finansieringsbehov och utvärderar löpande olika finansieringsmöjligheter", heter det i en kommentar.


Sensodetect, Mkr Q3-2022 Q3-2021 Förändring
Nettoomsättning 0 0
Rörelseresultat -1,8 -1,3
Resultat före skatt -1,8 -1,3
Nettoresultat -1,8 -1,3
Kassaflöde från löpande verksamhet -1,0 -1,9
Likvida medel 0,3 2,5 -88,0%

Läs mer om SensoDetect AB