Hem

Publicerat: 2022-11-17 14:18:48

Smart High Tech: Redo att skala upp försäljningen - Analyst Group

Med tredje kvartalet rapporterat står det klart att SHT Smart High-Tech AB (”Smart High Tech” eller ”Bolaget”), står redo för att skala upp försäljningen och därmed fortsätta transformationen från ett forskningsorienterat bolag till ett innovativt tillverkningsföretag. Under år 2022, har Smart High Tech nått ett försäljningsgenombrott genom att både det svenska moderbolaget, såväl som det kinesiska dotterbolaget, erhållit volymorders. Detta, i kombination med att Bolaget fortsätter att etablera sig hos flertalet globala kunder medför att vi behåller vår positiva syn på Smart High Tech, där vi estimerar att försäljningen tar fart från år 2023, för att år 2025 uppgå till 63 MSEK. Baserat på en målmultipel om EV/S 4,1x på 2025 års försäljning, och en diskonteringsränta om 15 %, erhålls ett potentiellt nuvärde per aktie om 13,4 kr, i ett Base scenario.

Länk till analysen

Läs mer om SHT Smart High-Tech AB