Publicerat: 2022-11-23 08:21:21

Detta är en nyhet från nyhetsbyrån Finwire Disclaimer


Finwire om Zoomability Int AB: Zoomability ökar omsättning i säsongsmässigt svagt kvartal

Elfordonsbolaget Zoomability, som är aktuella med en nyemission, redovisar ökande omsättning under tredje kvartalet jämfört med samma period året innan. Rörelseförlusten ökade. Kvartalet är bolagets säsongsmässigt svagaste.

Omsättningen steg till 1,4 miljoner kronor (0,7).

Rörelseresultatet blev -2,7 miljoner kronor (-1,7). Resultatet före och efter skatt var -2,7 miljoner kronor (-1,8). Resultat per aktie hamnade på -0,53 kronor (-0,35).

Likvida medel uppgick till 1,4 miljoner kronor (14,9).

Företaget lägger planerna på ett joint venture i Kina på is. Bakgrunden är det rådande världsläget och covidrestriktionerna i Kina.

"Det finns inga möjligheter att i nuläget genomföra våra långt gångna planer", skriver vd Pehr-Johan Fager i rapporten.

Fokus ligger på att öka försäljningen.

"I alla händelser räknar vi med att Zoomability ändå kommer ha en betydande tillväxt under 2023 med det fokus på sälj och marknad vi nu lägger på USA och Europa", skriver Zoomability-chefen.

Zoomability siktar på att ta in 12,7 miljoner kronor genom en nyemission.


Zoomability, Mkr Q3-2022 Q3-2021 Förändring
Nettoomsättning 1,4 0,7 100,0%
Rörelseresultat -2,7 -1,7
Resultat före skatt -2,7 -1,8
Nettoresultat -2,7 -1,8
Resultat per aktie, kronor -0,53 -0,35
Likvida medel 1,4 14,9 -90,6%

Läs mer om Zoomability Int AB