Publicerat: 2022-11-24 08:32:31

Detta är en nyhet från nyhetsbyrån Finwire Disclaimer


Finwire om Bodyflight: Bodyflight minskar omsättning och resultat - privatpersoner håller hårdare i plånboken

Upplevelsebolaget Bodyflight minskade såväl omsättningen som vinsten i det tredje kvartalet. Bolaget vittnar om att privatpersoner håller hårdare i plånboken. Samtidigt går företagsförsäljningen stabilt.

Omsättningen sjönk 3 procent till 6,4 miljoner kronor (6,6).

Rörelseresultatet blev 0,2 miljoner kronor (0,8), med en rörelsemarginal på 3,1 procent (12,1).

Resultatet före skatt var -0,1 miljoner kronor (0,4). Resultatet efter skatt blev -0,1 miljoner kronor (0,5). Resultat per aktie hamnade på -0,01 kronor (0,04).

"Det tredje kvartalet påverkades av en ökad negativitet i omvärlden vilket ledde till en minskad försäljning till privatpersoner. Hög inflation, höga elpriser och en allmänt negativ stämning bland hushållen i Sverige gör att många av våra kunder håller hårdare i plånboken än på länge", uppger vd Micha Velasco.

Företagskunderna ligger stabilt. Försäljningen i segmentet går starkare i Stockholm än i Göteborg.

"Det fjärde kvartalet är historiskt det starkaste och min uppfattning är att det kommer se likadant ut i år", uppger Bodyflight-chefen.

Elpriserna påverkar företaget och bolaget bedömer att elprisstödet kommer att generera cirka 350 000 kronor per anläggning under det första eller andra kvartalet.


Bodyflight, Mkr Q3-2022 Q3-2021 Förändring
Nettoomsättning 6,4 6,6 -3,0%
Rörelseresultat 0,2 0,8 -75,0%
Rörelsemarginal 3,1% 12,1%
Resultat före skatt -0,1 0,4
Nettoresultat -0,1 0,5
Resultat per aktie, kronor -0,01 0,04

Läs mer om Bodyflight