Publicerat: 2022-12-09 09:08:15

Syncro Group: Har synkroniserat gruppen - Analyst Group

Syncro Group (alt. ”Koncernen”) presenterade nyligen sin Q3-rapport vilken likt tidigare visade på en hög total tillväxt, såväl som organisk. En viktig pusselbit framåt för att kunna kombinera en fortsatt tillväxt med en också stigande lönsamhet blir, utöver de kommunicerade kostnadseffektiviseringarna om 20 MSEK, att Collabs nya 360-plattform resulterar i en kraftigt inflöde av nya kunder. En drivare till detta förväntas vara den nya Freemium-modellen, vilken sänker införsäljningströsklarna och ger kunder bättre förutsättningar att generera en hög ROI. Fler kunder till Collabs bör samtidigt kunna innebära detsamma för CUBE och Gigger. Utifrån gjorda estimat samt tillämpade värderingsantaganden i denna analysuppdatering härleder vi därmed ett värde per aktie om 1,6 kr på 2023 års prognos i ett Base scenario.

Länk till analysen

Läs mer om Syncro Group AB