Publicerat: 2022-12-27 07:01:19

Detta är en nyhet från nyhetsbyrån Finwire Disclaimer


Finwire om Syncro Group AB: Syncro Group får in kapital via riktad emission, refinansierar lån och emitterar teckningsoptioner

Plattformsbolaget Syncro Group har beslutat om en riktad emission om cirka 15 miljoner kronor. Dessutom har bolaget refinansierat utestående lån och beslutat om att emittera vederlagsfria teckningsoptioner. Det framgår av ett pressmeddelande.

"Att lyckas genomföra denna emission i dagens turbulenta marknad är ett styrketecken för Syncro. Vi är mycket glada över att tidigare ägare ökar sitt ägande och att vi samtidigt får in nya namnkunniga ägare som delar vår syn på Syncro"s starka framtidsutsikter. Finansieringen ger oss stabilitet och ännu bättre möjligheter att realisera den plan vi har presenterat för marknaden och därmed Syncro"s fina tillväxtpotential som de senaste månadernas omfattande förändringsarbete har lagt grunden för. Vi har en spännande framtid med både skalbarhet och lönsamhet i fokus." säger vd Ebbe Damm.

Den riktade emissionen uppgår till 4 kronor per unit, motsvarande 0,40 kronor per B-aktie då teckningsoptioner av serie TO4 erhålls vederlagsfritt. Bolaget tillförs cirka 15,15 miljoner kronor före avdrag för transaktionskostnader.

Den riktade emissionen tecknades av ett antal kvalificerade investerare och långivaren Formue Nord Fokus tecknar för 3 miljoner kronor.

För att kompensera för utspädningen (11,9 procent av antalet aktier och 11,7 procent av antalet röster) i den riktade emissionen erhåller befintliga aktieägare en TO4 för varje nio befintliga aktier som innehas på avstämningsdagen. Varje TO4 ger rätt att teckna en ny aktie för motsvarande 70 procent av den volymviktade snittkursen under perioden från och med den 1 september 2023 till och med den 14 september samma år, dock högst 0,80 kronor. Vid fullt utnyttjande kan bolaget få in upp till 47,2 miljoner kronor före emissionskostnader.

Syncro Group har vidare beslutat om att refinansiera ett lån om totalt 22 miljoner kronor från Formue Nord Fokus. En uppläggningsavgift om 5,0 procent utgår i samband med upptagandet av lånet som löper med en ränta om 1,0 procent per påbörjad 30-dagarsperiod. Lånet löper till 30 november 2023. Långivaren har även fått 16,4 miljoner vederlagsfria TO4.

Läs mer om Syncro Group AB