Hem

Publicerat: 2022-12-29 12:07:13

Detta är en nyhet från nyhetsbyrån Finwire Disclaimer


Finwire om My Beat AB: My Beat ingår avtal om köp av Karma Mobil för 10,7 miljoner kronor

Mobiloperatören My Beat har ingått ett avtal om förvärv av Karma Mobil för 10,7 miljoner kronor. Transaktionen beräknas slutföras den 9 januari, som också utgör avtalad tillträdesdag. Det framgår av ett pressmeddelande.

Köpeskillingen kommer att erläggas genom skuldebrev om totalt 5,2 miljoner kronor som förfaller i tre lika rater över 2,5 år samt genom en riktad emission av totalt 2,16 miljoner aktier i My Beat. Aktierna kommer att emitteras till en teckningskurs om cirka 2,53 kronor.

Förvärvet uppges ge My Beat en omsättningstillväxt på cirka 50 procent. Den sammanslagna verksamheten, efter att integrationen är genomförd, kommer att ha betydliga synergieffekter på kostnadssidan som medför bättre lönsamhet per kund.

Säljarna av Karma Mobil, InfoPoint, som ägs av Kristoffer Engardt och SmartHome4U Sweden, där Ulf Ivarsson är en central person, blir delägare i My Beat med en ägarandel om 8,16 procent respektive 7,84 procent av samtliga aktier och röster i bolaget.

Styrelsen kommer att komma med förslag till styrelsesammansättning inför nästa bolagstämma.

Karma Mobil etablerades 2019 och har två anställda. Omsättningen under perioden januari-november 2022 låg på 3,8 miljoner kronor med ett beräknat resultat på -2,37 miljoner.

Läs mer om My Beat AB