Hem

Publicerat: 2022-12-30 15:31:15

Detta är en nyhet från nyhetsbyrån Finwire Disclaimer


Finwire om MoveByBike Europe AB: Movebybikes företrädesemission blev övertecknad

Logistik- och transportbolaget Movebybikes företrädesemission tecknades till 156 procent av de erbjudna aktierna och blev därmed övertecknad. Det framgår av ett pressmeddelande.

Bolaget tillförs 5,2 miljoner kronor före avdrag för beräknade emissionskostnader om 0,3 miljoner kronor.

Movemybike emitterar 6,55 miljoner nya aktier och har därefter 14,73 miljoner aktier utestående.

Läs mer om MoveByBike Europe AB